Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wielka Wieś  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Wielka Wieś

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wielka Wieś.

Mapa Geoportal Wielka Wieś
Mapa z granicą gminy Wielka Wieś

Dane urzędu

Urząd Gminy Wielka WieśPlac Wspólnoty 1Szyce, 32-085

Tel: 12 4191703

Fax: 12 419-17-12

E-mail: ug@wielka-wies.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Wielka Wieś: 1206152

Witryna: www.wielka-wies.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Wołosug@wielka-wies.pl

Aktualności z gminy Wielka Wieś

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Wielkiej Wsi

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Wielka Wieś to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Wielka Wieś na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Wielkiej Wsi, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś w liczbach

Powierzchnia gminy Wielka Wieś*

48 km2

2156 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wielka Wieś*

13 162 mieszkańców

624 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wielka Wieś*

273 mieszkańców na km2

342 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wielka Wieś

Geoportal Wielka Wieś prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Wielka Wieś

Jak powstał Geoportal gminy Wielka Wieś?

Geoportal Wielka Wieś powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wielka Wieś, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Wielka Wieś umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wielka Wieś

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wielka Wieś?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Wielka Wieś;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Wielka Wieś;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Wielka Wieś;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Wielka Wieś;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Wielkiej Wsi.
Informacje na Geoportalu Wielka Wieś

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wielka Wieś?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Wielka Wieś;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Wielka Wieś;
 • Rejestr MPZP Wielka Wieś;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Wielka Wieś;
 • Mapa Topograficzna gminy Wielka Wieś;
 • Mapa Solarna gminy Wielka Wieś;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Wielka Wieś;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Wielka Wieś

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wielka Wieś?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wielka Wieś.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wielka Wieś łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wielkiej Wsi. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wielkiej Wsi zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wielka Wieś, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wielka Wieś oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wielka Wieś. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wielkiej Wsi możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wielkiej Wsi. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wielka Wieś. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wielka Wieś.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wielkiej Wsi.

  Geoportal gminy Wielka Wieś posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wielka Wieś. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wielkiej Wsi sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wielka Wieś przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wielkiej Wsi.

  W Geoportalu Wielka Wieś przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wielka Wieś. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wielkiej Wsi. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wielka Wieś zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wielka Wieś, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wielka Wieś oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wielka Wieś.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wielka Wieś. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wielka Wieś są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wielka Wieś podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wielka Wieś.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wielkiej Wsi. W Geoportalu gminy Wielka Wieś udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wielkiej Wsi wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wielka Wieś.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wielka Wieś. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Wielka Wieś dla mieszkańców

Geoportal Wielka Wieś jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wielka Wieś. Na mapie Wielkiej Wsi sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wielka Wieś mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wielka Wieś. Korzystając z map Geoportalu gminy Wielka Wieś w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wielka Wieś są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wielka Wieś dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wielka Wieś dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować